Zapisy na szkolenie

 

Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń
i zgłoszeniem swojego udziału w wybranym szkoleniu

Imię i nazwisko

Telefon

Adres email

Tytuł i tremin szkolenia

Dane do faktury

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem i akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takich jak poczty elektronicznej spersonalizowanych informacji handlowych dotyczących produktów i usług administratora danych osobowych – Małgorzatę Burzyńską, Monikę Kłos

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję zapisy zawarte w dokumencie "obowiązek informacyjny"

Wyrażam zgodę na używanie przez administratora danych osobowych - Małgorzatę Burzyńską, Monikę Kłos telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich jak telefon i wiadomości SMS dla celów marketingu bezpośredniego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – ZAPOZNAJ SIĘ