Trening asertywności

 

Pracownia Edukacji i Coachingu  zaprasza na wyjątkowy trening:

„Asertywność: moda, możliwość manipulowania innymi, sposób na sukces, dojrzała kontrola własnych zachowań czy umiejętność godnego życia?”

Trening Asertywności to uczenie zachowań asertywnych. Koncepcja zachowań asertywnych zrodziła się z marzenia, aby znaleźć sposób, dzięki któremu człowiek mógłby być sobą prawdziwym szanując siebie i innych. Aby mógł wyrażać siebie „stanowczo, łagodnie, bez lęku”.  Aby uzyskiwał to, czego chce w życiu, nie raniąc innych. Asertywność to złoty środek pomiędzy agresją a uległością.

Najważniejsze filary asertywności to:

 • poczucie godności osobistej,
 • poczucie i świadomość swojego terytorium psychologicznego,
 • dojrzałość,
 • poczucie posiadania praw osobistych.

Asertywność to szkoła rozwoju poprzez kontrolę.

Jeżeli chcecie Państwo nauczyć się m. in.:  jak upomnieć się o swoje pieniądze, podwyżkę, jak poprosić o przysługę, jak odmówić, czy też jak skrytykować nie przekraczając granic psychologicznych innych ludzi równocześnie zachowując własną godność i poczucie własnej mocy to

Trening Asertywności jest właściwą propozycją!

Udział w treningu umożliwi:

 • zwiększenie umiejętności rozpoznawania i różnicowania zachowań agresywnych, asertywnych
  i uległych.
 • psychoedukację na temat filozofii, filarów, praw i warunków asertywności.
 • uświadomienie roli monologu wewnętrznego, jego wpływu na postawę do siebie i świata oraz samorealizację.
 • nauczenie się rozpoznawania wewnętrznych mechanizmów utrudniających zachowania asertywne.
 • zapoznanie się z podstawowymi umiejętnościami asertywnymi.
 • ćwiczenie w grupie  podstawowych  oraz  zgłoszonych przez uczestników zachowań asertywnych.
 • pogłębienie świadomości granic, potrzeby kontroli swojego zachowania i decydowania o sobie.

Zagadnienia:

 • Zachowania agresywne, asertywne i uległe- rozpoznawanie.
 • Filary, prawa, warunki asertywności.
 • Elementy analizy transakcyjnej.
 • Rola monologu wewnętrznego.
 • Wewnętrzne mechanizmy utrudniające zachowania asertywne.
 • Ćwiczenie podstawowych umiejętności asertywnych takich jak:
 • Obrona swoich praw.
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych.
 • Wyrażanie uczuć negatywnych.
 • Przyjmowanie uczuć i opinii innych osób.
 • Stanowienie swoich praw.
 • Wyrażanie osobistych opinii i przekonań.
 • Zabieranie głosu na szerszym forum.
 • Asertywna reakcja na własne poczucie krzywdy i innych.
 • Monolog wewnętrzny – rozpoznawanie i przekształcanie tych zdań na własny temat, które blokują uruchomienie zachowań asertywnych.

Łączna liczba 40 godzin, w terminach 28-29 października i 18-19 listopada.

Prowadzenie: mgr Hanna Roszatycka

Cena: 560 zł

ZAPISZ SIĘ