Szkolenia

Pracownia Edukacji i Coachingu

proponuje następujące szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów:


 

Tytuł szkolenia Termin Liczba godzin Cena za całość za jedną osobę
       
KLANZA
Drzwi ukryte w książkach, wydobywanie wartości i praca z dobrym teksem literackim w szkole i przedszkolu
(we współpracy z Centrum Szkoleniowym KLANZA)
3-4 czerwca 2016 r. 15 h 210zł
       
KLANZA
Pedagogika zabawy – zarys metod aktywizujących (we współpracy z Centrum Szkoleniowym KLANZA)
11 stycznia poniedziałek, początek ok. 16:00 5 h 110zł
KLANZA
Od kropki do sukcesu
(we współpracy z Centrum Szkoleniowym KLANZA)
listopad 10h 170 zł
KLANZA
Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach -kreatywne prowadzenie grup dziecięcych (we współpracy z Centrum szkoleniowym KLANZA)
8-9 stycznia 2016 18 h 260 zł
Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi – trzystopniowy kurs doskonalący(we współpracy z Centrum Terapii Egeo) 08-10 stycznia 2016, drugi termin do uzgodnienia w lutym 48 h 740zł
Warsztat doskonalący umiejętności terapeutów i nauczycieli pracujących metodą analizy behawioralnej stosowanej z osobami ze spektrum autyzmu
(we współpracy z Centrum Terapii Egeo)
Po ustaleniu grupy w terminie styczeń-czerwiec 2016 8 h 160 zł
Jak rozwijać komunikację funkcjonalną u osób ze spektrum autyzmu? – podejście behawioralne (we współpracy z Centrum Terapii Egeo) Po ustaleniu grupy w terminie styczeń-czerwiec 2016 8 h 200zł
Jak pomóc dziecku z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w przedszkolu / w szkole? (we współpracy z Centrum Terapii Egeo) Po ustaleniu grupy w terminie styczeń-czerwiec 2016 10h 230zł
Funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu w szkole masowej – o czym każdy nauczyciel / terapeuta wiedzieć powinien (we współpracy z Centrum Terapii Egeo) Po ustaleniu grupy w terminie styczeń-czerwiec 2016 8h 200zł
Techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami układu przedsionkowego (układu równowagi) i układu proprioceptywnego 28-29 listopada 20h 310 zł
Metoda Snoezelen w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu 28 listopada 8h 250zł
Trening umiejętności interpersonalnych Do ustalenia po zebraniu grupy w terminie styczeń-czerwiec 2016 16h 300zł
Mój płot – trening asertywności Jw. 16h 300zł
Trening radzenia sobie z agresją Jw. 16h 300zł
Coaching w edukacji Po ustaleniu grupy 16h 300zł
Zastosowanie coachingu w odkrywaniu własnych zasobów i podejmowaniu decyzji Po ustaleniu grupy 16h 280zł
Strach ma wielkie oczy. Poznawczo-behawioralne strategie pokonywania lęku
(we współpracy z Pracownią Coachingu)
13 grudnia 8h 180zł
Sięgając źródła. Psychologiczne spożytkowanie potencjału
(we współpracy z Pracownią Coachingu)
21 listopada 8h 180zł
Komunikacja AAC-wspomagająca i alternatywna Po ustaleniu grupy 16h 300zł
Szkoła coachów i trenerów Po ustaleniu grupy   4500zł
Szkolenie „szyte na miarę” Jeśli reprezentujecie Państwo Grupę, która ma propozycję przeprowadzenia szkoleń/warsztatów na dany temat w Pile i/lub innym mieście, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na zindywidualizowane potrzeby szkoleniowe. Mamy specjalistów z różnych dziedzin, którzy zdiagnozują potrzeby szkoleniowe, zaprojektują i przeprowadzą szkolenie.

 

Opisy szkoleń

TECHNIKI PRACY Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI UKŁADU PRZEDSIONKOWEGO (UKŁADU RÓWNOWAGI)
I UKŁADU PROPRIOCEPTYWNEGO (UKŁAD CZUCIA GŁĘBOKIEGO)


 

Warsztat doskonalący na bazie metody INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

 PROGRAM:

 • wprowadzenie do metody integracji sensorycznej
 • anatomia i fizjologia układu przedsionkowego i proprioceptywnego
 • rola układu przedsionkowego i proprioceptywnego
 • przyczyny zaburzeń układu przedsionkowego i proprioceptywnego
 • zaburzenia układu przedsionkowego i proprioceptywnego
 • objawy zaburzeń modulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego.
 • wpływ układu przedsionkowego i proprioceptywnego na rozwój ruchowyi odruchowy dziecka
 • techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami układu przedsionkowego proprioceptywnego.

 


DRZWI UKRYTE W KSIĄŻKACH, WYDOBYWANIE WARTOŚCI I PRACA
Z DOBRYM TEKSTEM LITERACKIM W SZKOLE I PRZEDSZKOLU – KLANZA

ZAGADNIENIA:

 • prezentacja kanonu dobrych książek dla dzieci wydanych w ostatnich latach,
 • rola ilustracji, koncepcję 12 wartości opracowanych przez Fundację ABCXXI
  „Cała Polska czyta dzieciom”, wydobywanie tych wartości z książek,
 • przedstawienie i tworzenie różnych rodzajów książek- do słuchania, czytania, oglądania, ale i jedzenia! Uczestnik szkolenia spojrzy też na teksty literackie zawarte w podręczniku z którym aktualnie pracuje i „ożywi” je rymowanką, piosenką, gestem, ruchem, wprawką dramową – w zależności od sytuacji i indywidualnych właściwości grupy dzieci z którą pracuje.
powrót

 


PEDAGOGIKA ZABAWY – ZARYS METOD AKTYWIZUJĄCYCH – KLANZA

Zajęcia przybliżają w zarysie główne założenia pedagogiki zabawy. W formie warsztatowej uczestnicy doświadczają działań bez rywalizacji i oceniania. Program zajęć, to tańce i zabawy integracyjne, zabawy z chustą, ale także działania kładące nacisk na dydaktyczną wartość zabawy.

powrót

OD KROPKI DO SUKCESU – KLANZA

 Aktywność plastyczna dzieci jest częścią edukacji artystycznej i stanowi istotną część procesu edukacji i wychowania w przedszkolu. Nauczyciele stale poszukują pomysłów, inspiracji na nowe i ciekawe prace plastyczne, często poświęcając dużo czasu i wysiłku na ich przygotowanie i przeprowadzenie. W związku z tym zapraszamy na warsztaty, których celem przede wszystkim jest ukazanie sposobów na twórcze rozwijanie aktywności plastycznej małych dzieci. To właśnie podczas takich działań rozwijane są zmysły, aktywizują się procesy poznawcze, emocjonalne, a także, co bardzo ważne, ujawniają się cechy osobowości. W programie warsztatów znajdują się zagadnienia:

 • dotyczące twórczości plastycznej w odniesieniu do psychologii rozwojowej,
 • ćwiczenia rozwijające ekspresję rysunkową dziecka,
 • zabawy twórcze wykorzystujące najprostsze znaki graficzne (tj. jak kropka, kreska, koło…),
 • zabawy inspirujące dzieci do własnej twórczości
 • pomysły na różne prace, ale podstawą jest zrozumienie procesu rozwijania się twórczości plastycznej i roli dorosłego.
powrót

DLA DZIECI, Z DZIEĆMI, O DZIECIACH – KREATYWNE PROWADZENIA GRUP DZIECIĘCYCH – KLANZA

Celem warsztatów jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność swobodnego i otwartego sposobu pracy z dziećmi, samodzielnego "komponowania" imprez dla dzieci i rodziców. Warsztaty są próbą odpowiedzi na pytania: statyczna akademia czy swobodna forma zabawy? Perfekcyjnie przygotowany taniec czy zabawa integracyjna? Dzieci na scenie – rodzice na widowni czy wspólne działanie? Program zajęć obejmuje przede wszystkim naukę 16-tu tańców oraz wielu zabaw i ćwiczeń ułatwiających nauczycielom pracę
z dziećmi i współpracę z rodzicami
. Zajęcia podzielne są na trzy bloki: zabaw integracyjnych na każda okazję, tańców i zabaw ułatwiających przeprowadzenie imprezy grupowej (tzw. „blok urodzinowy”) oraz blok tzw. „hiszpański”.

powrót

TERAPIA BEHAWIORALNA W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z AUTYZMEM I ZABURZENIAMI POKREWNYMI

ZAGADNIENIA:

I stopień:

 • prezentacja organizacji pracy w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym dla dzieci i młodzieży z autyzmem w bydgoszczy
 • przedstawienie podstawowych zalet stosowania terapii behawioralnej
  w pracy z dziećmi autystycznymi.
 • terapia behawioralna w porównaniu do innych metod edukacyjnych
  i terapeutycznych
 • teorie behawioralne w ujęciu zaburzeń autystycznych, autyzmu.
 • diagnoza i ocena dzieci autystycznych. wywiad, obserwacja.
 • charakterystyka behawioralna osób z autyzmem. przyczyny autyzmu.
 • podstawowe pojęcia terapii behawioralnej
 • główne cele terapii behawioralnej
 • pojecie kształtowania zachowania (zasada „małych kroków”)
 • zasady prowadzenia terapii indywidualnej
 • wzmocnienia
 • podpowiedź
 • pierwsze kroki w terapii – nauka podstawowych poleceń

II i III stopień:

 • omówienie problemów związanych z edukację / terapią dzieci z autyzmem
  z zastosowaniem poznanych reguł i procedur.
 • rozpoczęcie terapii
 • wczesna interwencja
 • rozwój komunikacji z otoczeniem — problem generalizacji nabytych umiejętności
 • zasady pisania programów terapeutycznych i prowadzenia dokumentacji
 • rejestrowanie zadań
 • eliminowanie zachowań trudnych
 • trening umiejętności społecznych + integracja dzieci z autyzmem
  w środowisku rówieśniczym
 • usamodzielnianie się dzieci z autyzmem
 • współpraca rodziny i szkoły oraz współczesne problemy rodziny dziecka autystycznego.
powrót

FUNKCJONOWANIE UCZNIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU W SZKOLE MASOWEJ – O CZYM KAŻDY NAUCZYCIEL/TERAPEUTA WIEDZIEĆ POWINIEN

ZAGADNIENIA:

 • terminologia – nowa definicja autyzmu
 • współczesne kryteria diagnostyczne spektrum autyzmu
 • dylematy diagnostyczne związane z występowaniem symptomów zaburzeń łączonych
 • koncepcje psychologiczne wyjaśniające osiowe objawy autyzmu
 • epidemiologia
 • diagnostyka funkcjonalna dzieci ze spektrum autyzmu, a planowanie działań edukacyjnych
 • metody edukacyjne i  terapeutyczne w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
 • jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi ucznia z autyzmem?
 • wykorzystanie technik behawioralnych w pracy z uczniem z autyzmem w szkolnictwie masowym
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych ucznia z autyzmem
 • rozwijanie umiejętności społecznych ucznia z autyzmem w szkolnictwie masowym
 • wskazówki dla nauczycieli do pracy w szkole / w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu.
powrót

METODA SNOEZELEN W PRACY Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

ZAGADNIENIA:

 • Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) jako metoda stymulacji polisensorycznej
 • Snoezelen a integracja sensoryczna
 • specyfika pracy w sali doświadczania świata z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • specyfika pracy w sali doświadczania świata z osobami z autyzmem
 • prawidłowa aranżacja i wyposażenie sali doświadczania świata
 • zasady metodyczne snoezelen a postawa terapeuty/opiekuna.
powrót

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH

CELE SZKOLENIA:

 • rozumienie zachowań własnych i innych
 • rozwój umiejętności wyrażanie myśli i uczuć
 • doskonalenie umiejętności radzenie sobie z emocjami
 • nauka współdziałanie z innymi
 • budowanie dobrego kontaktu i porozumienia z innymi
 • rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • wiedza, w jaki sposób wchodzą w relacje i jak je później budują
 • zrozumienie swoich reakcje na zachowania innych
 • świadomość, z jakimi emocjami jest im trudno i jak sobie z nimi radzić
 • wiedza, jak są odbierani i jakie reakcje wywołują w otoczeniu
 • umiejętność zachowania się w trudnych i konfliktowych sytuacjach
 • większa samoświadomość
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości
powrót

MÓJ PŁOT – TRENING ASERTYWNOŚCI

Jest to intensywny trening, w trakcie którego szczególną uwagę przykładamy do poprawy zdolności wyrażania własnych potrzeb, zarówno w sytuacjach codziennych jak i zawodowych. Każdy, kto miał za sobą doświadczenie związane z publicznym przekazywaniem swoich myli i poglądów, wie jak ważna jest umiejętna obrona własnego zdania. Program warsztatów, pozwala na zdobycie umiejętności z zakresu asertywnej komunikacji, relacji w grupie i zespole, jak również zachowań w sytuacjach wymagających negocjacji i umiejętności odczytywania intencji rozmówcy.

CELE SZKOLENIA:

 • rozpoznanie własnych granic w relacjach
 • rozwój umiejętności wyrażanie myśli i uczuć
 • doskonalenie umiejętności konstruktywnego odmawiania
 • nauka współdziałanie z innymi z poszanowaniem granic
 • budowanie dobrego kontaktu i porozumienia z innymi
 • rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • rozwój ważnych umiejętności w zakresie kontaktów interpersonalnych
 • poprawa relacji zawodowych jak i osobistych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • nabycie umiejętności respektowania swoich praw
 • nauka przyjmowania krytyki i pochwał
 • doskonalenie w obszarze wyrażania uczuć i opinii
 • nabycie swobody w wyrażaniu swoich emocji i opinii, przyjmowania komplementów i negatywnej oceny, przyznawania się do błędów i przepraszania
 • doskonalenie metod reagowania na trudne sprawy innych.
powrót

TRENING RADZENIA SOBIE Z AGRESJĄ

To intensywny trening, w trakcie którego szczególną uwagę przykładamy do poprawy zdolności wyrażania własnych potrzeb, zarówno w sytuacjach codziennych jak
i zawodowych. Każdy kto miał za sobą doświadczenie związane z publicznym przekazywaniem swoich myli i poglądów, wie jak ważna jest umiejętna obrona własnego zdania. Program warsztatów, pozwala na zdobycie umiejętności z zakresu asertywnej komunikacji, relacji w grupie i zespole, jak również zachowań w sytuacjach wymagających negocjacji i umiejętności odczytywania intencji rozmówcy.

CELE SZKOLENIA:

 • poznanie psychologicznych mechanizmów powstawania zachowań agresywnych
 • poznanie i zrozumienie społecznego podłoża sytuacji konfliktowych i dynamiki procesów
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami
 • rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z grami, w jakie próbują nas „wkręcić” inni, w tym z takimi, które oparte są na przemocy.
powrót

SIĘGAJĄC ŹRÓDŁA. PSYCHOLOGICZNE SPOŻYTKOWANIE POTENCJAŁU

Sztuka spożytkowania tego, czym dysponujemy, odwołuje się do najbardziej podstawowych zmysłów, w jaki natura wyposażyła ludzki intelekt – zmysłu gospodarności. Nim przystąpimy do gromadzenia nowych zapasów, czerpiemy z tych, które już mamy. Takie spojrzenie legło u podstaw terapii Milton Ericksona oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Uczestnicy warsztatu zapoznają się z podstawami filozofii tych dwóch bliskich sobie podejść, będących skutecznym sposobem pracy zarówno w relacji pomocowej (coaching, terapia, poradnictwo), jak i samorozwoju.

 • życie i inspiracje Miltona H. Ericksona
 • idea spożytkowania zasobów
 • trzy filary efektywności wg Steve’a de Shazera
 • pytania o radzenie sobie, Model EARS
powrót

STRACH MA WIELKIE OCZY. POZNAWCZO-BEHAWIORALNE STRATEGIE POKONYWANIA LĘKU

Mimo że nie żyjemy w dżungli, w której na każdym kroku czyha niebezpieczeństwo zagrażające naszemu przetrwaniu, i nie musimy w niepewności toczyć bojów
o upolowanie strawy dla najbliższych, nasz mózg wysyła często sygnał alarmowy – sygnał zagrożenia, nawet gdy nie jest ono realne. Celem warsztatu będzie więc wyposażenie uczestników w sprawdzone strategie pokonywania lęku, oparte na modelu poznawczo-behawioralnym, angażującym zarówno sferę myśli, jak i zachowań. Słuchacze nauczą się uważnie interpretować sygnały płynące z ciała i dokonywać racjonalnych modyfikacji, dzięki którym oczy majaczącego w umyśle strachu przestaną być wielkie. Zagadnienia:

 • między strachem, lękiem, obawą a niepokojem
 • charakterystyka podejścia poznawczo-behawioralnego
 • model abc w pracy z lękami
 • pięcioczynnikowa technika pomiaru reakcji
 • poznawcze techniki przeciwlękowe
 • praca z wyobraźnią
 • elementy desensytyzacji
 • formularze samopomocy
powrót

COACHING W EDUKACJI

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • wzmocnienie efektywności osobistej lub zespołu,
 • zdobycie umiejętności budowania relacji z uczniem i rodzicami,
 • wzrost skuteczności w realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych,
 • rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów w szkole,
 • poznanie narzędzi coachingowych,
 • zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości,
 • pokonywanie ograniczeń,
 • wzrost satysfakcji i zadowolenia z życia,
 • wzbogacenie własnego warsztatu pracy pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, dyrektora.
powrót

KOMUNIKACJA AAC – WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWNA

 • co to jest komunikacja wspomagająca i alternatywna? użytkownicy aac
 • znaczenie porozumiewania się
 • indywidualny system komunikacji
 • diagnoza komunikowania się osób niemówiących
 • metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • etapy pracy nad komunikacją. od czego zacząć komunikację aac?
 • porozumiewanie się gestami makaton
 • piktogramy-system znakowo-obrazkowy
 • komunikowanie się pecs-em
 • paszport komunikacyjny
 • tworzenie tablic i książki komunikacyjnych
 • prezentacja pomocy do komunikowania dla osób niemówiących
powrót