Szkolenia i warsztaty

Zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach, które tworzymy w oparciu o indywidualne potrzeby organizacji i instytucji. Zindywidualizowane projekty szkoleniowe są tworzone w oparciu o następujące tematy bazowe:

 • zarządzanie sobą
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie talentami
 • sztuka prezentacji
 • kierowanie zespołem
 • ocena pracowników
 • budowanie zespołu
 • komunikacja międzypokoleniowa w organizacji
 • komunikacja interpersonalna
 • zarządzanie wiedzą w organizacji
 • zarządzanie kompetencjami
 • zarządzanie zmianą

Zarówno tematyka spotkań, liczba godzin jak i cena są ustalane indywidualnie.  Celem nadrzędnym udziału w szkoleniach i warsztatach jest podniesienie efektywności organizacji i zespołu.