Studia podyplomowe dla nauczycieli

 

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

NOWOŚĆ W PILE I REGIONIE!

DWA KIERUNKI STUDIÓW W JEDNYM ROKU – ZAJĘCIA W PILE

Pracownia Edukacji i Coachingu 
zaprasza na kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i terapeutów:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

Korzyści:

  • dwa świadectwa i dwa rodzaje kwalifikacji

  • wykładowcy praktycy, specjaliści w dziedzinie pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  • umiejętności planowania, prowadzenia i ewaluacji działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych

  • szeroka wiedza na temat metod wspierających prawidłowy i zaburzony rozwój dziecka

  • umiejętność przygotowania indywidualnego planu terapii i IPETu

  • dwa semestry równoległego studiowania dwóch kierunków

  • zadania do pracy własnej pogłębiające zagadnienia prezentowane podczas zajęć

Poznaj program studiów – kliknij.

Informacje merytoryczne pod nr telefonu: 600-212-271 dr Małgorzata Burzyńska, pomysłodawczyni kierunku