z Strategie rozwojowe dla firm

 Proponujemy:

  • strategie marketingowe
  • strategie projektowe
  • strategie komunikacji
  • system oceny pracowniczej (w tym profile kompetencji)
  • program zarządzania talentami
  • analizę potencjału przedsiębiorstwa
  • analizę otoczenia
  • metody diagnostyczno-symulacyjne (dotyczące kariery zawodowej)
  • inne – projekt po analizie potrzeb klienta.

Cena  jest ustalana indywidualnie na podstawie diagnozy potrzeb.