Szkoła pamięci

INFORMACJE O SZKOLE

Program edukacyjny Szkoły Pamięci SPW bazuje na rzetenych metodach, które były przez lata testowane przez dzieci i rodziców. Ich skuteczność polega na wyćwiczeniu odpowiednich nawyków pracy umysłowej, które są bardzo potrzebne w szkole i w życiu.

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs to trening podczas którego usprawniamy koncentrację uwagi i pamięć oraz sprawności niezbędne do szybkiego czytania. Nauczysz się zapamiętywać: litery, cyfry, kolory, daty, słówka z języka angielskiego, wzory, całe zdania oraz inne informacje.

RODZAJE KURSÓW

W zależności od potrzeb prowadzimy:
• kursy indywidulane
• kursy grupowe (liczba dzieci w grupie 4-6, liczba młodzieży i i dorosłych max. 10)

CZAS TRWANIA KURSU

• kurs wstępny około 20 godzin – do ustalenia
• kurs I stopnia – 96 godzin
• kurs II stopnia – 96 godzin
• inny rodzaj kursu w zależności od indywidualnych potrzeb – do ustalenia

KORZYŚCI Z KURSU

– znaczna poprawa pamięci krótkotrwałej i długotrwałej,
– wypracowanie skutecznej metody uczenia się,
– poprawa koncentracji uwagi,
– zwiększenie sprawności zapamiętywania dat, słówek,  definicji i innych tekstów,
– wzbogacenie słownictwa,
– rozwój wyobraźni,
– wzrost tempa czytania oraz rozumienia tekstu.
Wszystkie wymienione sprawności, rozwijane podczas naszych kursów, wpływają na poprawę umiejętności uczenia się.

ORGANIZACJA KURSÓW

• dla dzieci z klas I-III po 2 godziny lekcyjne w tygodniu
• dla dzieci z klas I-VIII po 2 godziny lekcyjne w tygodniu oraz 1 godzina pracy Uczestnika zajęć na platformie (w wybranym czasie w domu, monitorowana przez Trenera) (kurs blended-learningowy)

PROWADZIMY KURSY DLA

• dzieci z klas I-VIII
• młodzieży
• studentów
• osób dorosłych
• firm.

INFORMACJE O TRENERKACH

dr Małgorzata Burzyńska – pedagog z 20-tetnim doświadczeniem, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, Autoryzowany Trener Szkoły Pamięci SPW

mgr Marlena Dojlida – pedagog z 20-tetnim doświadczeniem, arteterapeuta, dogoterapeuta, trenerka, Autoryzowany Trener Szkoły Pamięci SPW

WIĘCEJ O METODZIE I SZKOLE CZYTAJ NA:

www.spw.pl
www.pila.spw.pl

 

KONTAKT:

Małgorzata Burzyńska
TEL. 600-212-271
e-mail: malgorzata.burzynska@spw.pl