Skuteczna komunikacja

Produkty

Warsztaty w obszarach:

 • asertywności
 • efektywna komunikacja
 • skuteczne negocjacje
 •  zarządzanie konfliktem/ rozwiązywanie konfliktów
 • praca z trudnym klientem
 • budowanie i utrzymanie relacji
 • zarządzanie zespołem
 • komunikacja z pracownikami

Korzyści

doświadczeni trenerzy

nowoczesne metody

skuteczne narzędzia

 • nowa wiedza
 • nowe umiejętności niezbędne w pracy i w życiu
 • nowe sposoby radzenia sobie ze stresem
 • wzrost zachowań asertywnych
 • sprawna realizacja celów we współpracy
 • doświadczeni trenerzy
 • sprawdzone metody
 • skuteczne narzędzia

Narzędzia

 • Fris
 • Analiza transakcyjna
 • Macierz Eisenhowera
 • Karty coachingowe
 • karty Points of You