Doradztwo zawodowe

Produkty

Indywidualne sesje doradcze/oceny zawodowe w sytuacji:

 • określenia predyspozycji
 • wyboru zawodu
 • zmiany zawodu
 • poszukiwania pracy
 • braku satysfakcji z zawodu/stanowiska
 • potrzeby mentoringu
 • potrzeby przystosowania zawodowego
 • zmiany miejsca zatrudnienia
 • planowania własnej kariery 
 • budowania ścieżki rozwoju
 • zagrożenia wypaleniem zawodowym
 • inne

Korzyści

Doświadczeni trenerzy

Nowoczesne metody

skuteczne narzędzia

 • lepsze poznanie siebie,
 • wiele informacji o zasobach i mocnych stronach oraz o tym jak je wykorzystać w dalszej edukacji i w życiu,
 • zrozumienie własnych wartości i sposobu kierowania się nimi w podejmowaniu decyzji,
 • skuteczne zaplanowanie przyszłość,
 • wzrost wiary w siebie i w swój potencjał,
 • wzrost motywacji do wprowadzania zmian, np. zmiany pracy

Narzędzia

 • Gry diagnostyczno-symulacyjne
 • Narzędzia coachingowe
 • Profil Kompetencji Społecznych Prokos
 • badanie metodą Charakterologii Heymansa-Wiersmy (kwestionariusz Bergera – badanie temperamentu i charakteru) oraz przygotowywanie raportu w zakresie aktywności zawodowej
 • diagnoza kompetencji (np. cechy/typy osobowości Junga, Kwestionariusz kompetencji przedsiębiorczych, Typy osobowości zawodowej Hollanda)
 • diagnoza dominującego stylu myślenia i działania Fris
 • karty Points of You