Innowacje w biznesie

Korzyści

Produkty

Projekty biznesowe w formie warsztatów, treningów, audytów, tworzenia i realizacji projektów zgodnie z metodyką projektową w obszarach:

 • Komunikacja w organizacji
 • Komunikacja w biznesie
 • Neurozarządzanie
 • Neurosprzedaż 
 • Neuromarketing
 • Neuroprzywództwo
 • Turkusowe zarządzanie
 • Neurocoaching
 • Coaching biznesowy
 • Coaching menedżerski
 • Mentoring

Korzyści

Doświadczeni trenerzy

Nowoczesne metody

Skuteczne narzędzia

 • kompleksowe rozwiązania (narzędzia dopasowane do potrzeb)
 • dostęp do naszego know-how
 • praca na zasobach organizacji,
 • świadome planowanie działań na podstawie wyników analiz/ audytu
 • optymalizacja inwestycji w działania, unikając kosztów przypadkowych
 • doświadczeni trenerzy
 • sprawdzone metody/ narzędzia

Narzędzia

 • metoda Design Thinking
 • metoda projektu- Agile
 • Structogram
 • FRIS
 • Badania ankietowe
 • Wywiady
 • Analiza przypadku (case study)
 • Assessment Center
 • Development Center
 • Obserwacje uczestniczące
 • Superwizje