Doradztwo biznesowe

Produkty

Doradztwo HR:

 • procesy rekrutacyjne
 • profile kompetencyjne
 • diagnoza potencjału pracowników
 • różnorodne warsztaty dla pracowników 

 Doradztwo strategiczne:

 • analiza potrzeb organizacji/ analiza sytuacyjna organizacji
 • diagnoza potencjału organizacji
 • analiza otoczenia organizacji (klientów, konkurentów, makrootoczenia)
 • analiza produktów (usług) organizacji

Treningi grupowe 

Sesje coachingowe

Mentoring

Warsztaty grupowe w obszarach:

 • zarządzanie zespołem
 • efektywna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • skuteczne negocjacje
 • rozwiązywanie konfliktów

Korzyści

Doświadczeni trenerzy

Nowoczesne metody

Skuteczne narzędzia

 • kompleksowe rozwiązania (narzędzia dopasowane do potrzeb)
 • dostęp do naszego know-how
 • praca na zasobach organizacji,
 • świadome planowanie działań na podstawie wyników analiz/ audytu
 • optymalizacja inwestycji w działania, unikając kosztów przypadkowych
 • doświadczeni trenerzy
 • sprawdzone metody/ narzędzia

Narzędzia

 • Analiza SWOT
 • Analiza PESTEL
 • Analiza M. Portera
 • Macierz BCG
 • Metody scenariuszowe
 • FRIS
 • Badania ankietowe
 • Wywiady
 • Analiza przypadku (case study)
 • Dokumenty na biurku (in basket)
 • Assessment Center
 • Development Center
 • Obserwacje uczestniczące
 • Superwizje
 • Model Przywództwa Sytuacyjne Blancharda