Techniki Pamięci

Czym są techniki pamięciowe?
Nazwa pochodzi od imienia greckiej bogini Mnemozyny, a metody mnemotechniczne były używane już w Starożytności. Techniki pamięciowe czyli inaczej mnemotechniki to działanie umysłowe, które ułatwia kodowanie i odtwarzanie nowych informacji. Ich stosowanie pozwala zapamiętywać aż siedem razy więcej informacji niż stosowanie metod tradycyjnych. Prowadzone u nas zajęcia mają formę warsztatów, ponieważ polegają na trenowaniu i osiąganiu poprawy w zapamiętywaniu. Stosowanie technik pamięciowych ułatwia zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie wybranych informacji, np. numerów telefonów, haseł, treści książek, słów w języku obcym, dat i faktów. Można wobec tego przyjąć, że są to sposoby poprawy ludzkiej pamięci – dzięki nim zapamiętujemy szybciej i na dłużej!

Program kursu między innymi obejmuje takie zagadnienia jak:
1. Pamięć, jej rodzaje i wskazówki dotyczące skutecznego zapamiętywania
2. Podstawowe zasady pracy umysłowej
3. Trening pamięci krótkotrwałej i długotrwałej
4. Sposoby na koncentrację uwagi
5. Rozwijanie wyobraźni i jej znaczenie w zapamiętywaniu
6. Mnemotechniki:
• Metoda Łańcuszkowa
• Metoda Lokalizacji
• Metoda Symboli
7. Ćwiczenia w skutecznym zapamiętywaniu liczb, dat, wydarzeń, liter, kolorów, twarzy i nazwisk oraz
innych informacji
8. Elementy szybkiego czytania

Dla kogo techniki pamięci?

Dla każdego, kto chce pamiętać lepiej i dłużej oraz bardziej efektywnie skupiać się na zadaniach. Dla dzieci młodzieży i dorosłych. Proponujemy także kursy dopasowane do konkretnych grup odbiorców (np. zespół pracowników firmy).

Korzyści z ćwiczeń pamięci?

zdobycie wiedzy na temat zasad zapamiętywania
poznanie technik skutecznego zapamiętywania i trening ich zastosowania w życiu codziennym
wzrost koncentracji uwagi
szybsze wyszukiwanie informacji
zapamiętywanie większej ilości danych
szybkie przypominanie informacji potrzebnych w konkretnej sytuacji
poprawa szybkości czytania
skuteczna nauka słówek z języków obcych
szybsza nauka wybranych zagadnień z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii itd.