Narzędzia rozwojowe

Co to znaczy narzędzia rozwojowe?

Posiadamy uprawnienia i licencje do stosowania rzetelnych badań, które pomagają zdiagnozować wybrane predyspozycje człowieka, są to:

Gry diagnostyczno-symulacyjne przeznaczone na warsztaty grupowe, łączą w sobie element diagnozy oraz symulacji, dzięki temu wspomagają określenie preferencji i predyspozycji zawodowych każdego gracza. Ich założenia oparte są o teorię konstrukcji kariery M. Savickasa.
Dysponujemy 18 grami, które dopasowujemy do potrzeb grupy. Wywołują one wiele emocji, refleksji i informacji zwrotnych. Są rzetelnym źródłem informacji m.in o:
• dominujących cechach osobowości
• roli przyjmowanej w pracy grupowej
• poziomie kompetencji przedsiębiorczych
• stylu radzenia sobie ze stresem
• sposobie podejścia do pracy (misja, zadanie, środek do celu)
• wyznawanych wartościach
• rodzaju przejawianej motywacji.

Profil Kompetencji Społecznych Prokos badanie, które pozwala na ocenę kompetencji społecznych w 5 zakresach szczegółowych:
kompetencji asertywnych,
kompetencji kooperacyjnych,
kompetencji towarzyskich,
zaradności społecznej
kompetencji społecznikowskich.

Dla kogo?

• wszystkich osób zainteresowanych własnym rozwojem,
• osób prowadzących rekrutację, selekcję, diagnozujących potencjał grupy
• chcących poznać swoje mocniejsze i słabsze strony funkcjonowania społecznego i na tej podstawie podjąć działania rozwojowe.

Badanie temperamentu i charakteru (kwestionariusz Bergera) oraz badanie skłonności zawodowych Achtnicha (Obrazkowy Test Zawodów BBT) to badania, które pozwalają trafnie określić predyspozycje zawodowe człowieka, a tym samym zaplanować karierę. Badania odbywają się za pośrednictwem internetu, natomiast omówienie wyników i przygotowanego raportu w zakresie aktywności zawodowej odbywa się bezpośrednio z doradcą zawodowym.
Do diagnozy predyspozycji zawodowych i kompetencji używamy także innych testów, np. echy/typy osobowości Junga, Kwestionariusz kompetencji przedsiębiorczych, Typy osobowości zawodowej Hollanda. Decyzja o wyborze testu jest ustalana wspólnie z osobą, która korzysta z doradztwa/coachingu/mentoringu.
Dla kogo? Dla osób, które chcą wybrać lub zmienić zawód, zastanawiają się nad dalszym kształceniem (po ukończeniu szkoły średniej), czują się niezadowolone ze swojego miejsca pracy/charakteru wykonywanych zadań i chcą coś zmienić.

Diagnoza dominującego stylu myślenia i działania Fris – proszę podlinkować do opisu FRIS
Korzyści z zastosowania narzędzi rozwojowych?
• lepsze poznanie siebie,
• zrozumienie własnych potrzeb rozwojowych,
• zaplanowanie ścieżki własnego rozwoju osobistego i zawodowego,
• określenie swojego zawodowego miejsca, zgodnego z wartościami i dominującymi cechami osobowości.