Design thinking

“Misja design thinking polega na przekłuwaniu obserwacji w pomysły, a pomysłów w rozwiązania, które czynią życie lepszym”

Tim Brow

Czym jest Design Thinking (DT)? 
To metodologia, która funkcjonuje z powodzeniem w największych światowych firmach, jak Google czy Apple.
To sposób myślenia wspierający rozwiązywanie problemów, wprowadzaniem zmian, innowacji, oparta na gruntownym poznaniu i zrozumieniu potrzeb użytkowników (klientów).

DT integruje trzy ważne obszary:

rozwiązanie jest użyteczne dla odbiorcy (1), technicznie możliwe do wykonania (2) i uzasadnione biznesowo (3).

Etapy procesu myślenia projektowego DT:

empatia-definiowanie potrzeb-generowanie pomysłów-prototypowanie-testowanie-wdrażanie

Wybrane narzedzia:

• aktywne słuchanie
• obserwacja
• wywiady pogłębione
• Value Proposition Canvas (matryca propozycji wartości)
• matryca do tworzenia wyzwania projektowego
• Burza Mózgów (Silent brainstorm, Philips 66 Buzz session,
• Test  Role Belbina
• testy osobowości
•  SCAMPER
• piramida kreatywności
• karta konceptu

Dla kogo DT?

• Dla każdej organizacji, która chce:

 • zwiększyć sprzedaż
 • stworzyć nową strategię rozwoju organizacji
 • rekrutować wartościowych pracowników
 • wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę
 • usprawnić komunikację w zespole/ w organizacji

• Dla każdej osoby, która chce umieć pracować, tworzyć, rozwiązywać problemy za pomocą Design Thinking.

Korzyści z DT?

 • szybki efekt (od kilku do kilkunastu dni)
 • praca zespołowa (rozwój i integracja członków zespołu)
 • minimalne ryzyko (niskie nakłady testowania pomysłu)
 • testowanie pomysłów przez użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych
 • diagnoza potrzeb
 • szybkość wyłapywania błędów
 • poprawa relacji międzyludzkich
 • tworzenie nowych wartości w produktach i usługach
 • przeprojektowanie istniejących procesów
 • określenie strategicznych kierunków rozwoju firmy