Kurs Excel

excel szkolenie

Kurs Excel – zakres podstawowy i średniozaawansowany. Naucz się jak zrobić:

1. Okno programu
Wstążka – nowe centrum sterowania
Przycisk pakietu Office
Pasek narzędzi „szybki dostęp”
Widoki i poziom powiększenia

Arkusze w skoroszycie
Zmiana nazwy i koloru arkusza
Dodawanie i usuwanie arkuszy
Kopiowanie i przenoszenie arkuszy

2. Wprowadzanie danych do arkusza (zaznaczanie, kopiowanie, przenoszenie, dodawanie wierszy i kolumn, miana szerokości kolumn i wysokości wierszy arkusza, poprawianie, zastępowanie i usuwanie danych, wykorzystanie poleceń dostępnych na kartach i w menu kontekstowym)

3. Formatowanie arkusza (zmiana czcionki i jej atrybutów, formatowanie komórek z liczbami, obramowanie komórek, szybka zmiana wyglądu tabeli i komórek, stosowanie wbudowanych styli, wykorzystanie poleceń dostępnych na kartach i w menu kontekstowy, automatyzacja pracy w arkuszu)

4. Proste formuły obliczeniowe (sumowanie wierszy i kolumn, wprowadzanie i edycja formuł, wzory matematyczne wykorzystujące operatory pięciu podstawowych działań arytmetycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie)

Wykonywanie obliczeń na podstawie adresów komórek

  • Adresowanie względne

  • Adresowanie bezwzględne

  • Adresowanie mieszane

Wykorzystanie funkcji, wstawianie funkcji do komórek, kategorie funkcji, wyszukanie i wybór funkcji.

Funkcje podstawowe

  • Średnia

  • Minimum

  • Maksimum

Funkcja JEŻELI

  • Zastosowania funkcji

  • Argumenty funkcji

  • Modyfikacja funkcji

5. Generowanie prostego wykresu (zaznaczanie danych, wstawianie wykresu, wybór kategorii i rodzaju wykresu, tytuły i legendy na wykresach, etykiety danych, formatowanie wykresu)

6. Analizę danych (wprowadzanie i formatowanie danych do analiz zbiorowości, przygotowanie baz danych do korespondencji seryjnej, sortowanie i filtrowanie, tabela przestawna – analiza zbiorów danych

7. Wydruk dokumentu.

Termin kursu: 2-3 czerwca, piątek godz. 17:30-20-30, sobota 9:00-16:00

Cena 270 zł/osoba

Kliknij aby się zapisać