Konferencja

16sierpnia 2017
by Coach

 autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia autystyczne

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – poznaję i rozumiem

Patronat honorowy:

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski

Organizator:

Pracownia Edukacji i Coachingu Małgorzata Burzyńska Monika Kłos s.c.

Termin, miejsce, godziny:

8 września, Młodzieżowy Dom Kultury Iskra w Pile, 12:00-16:00.

Program konferencji:

Prelegent Tytuł wykładu
Adrian Borowik Zabawa Inspirująca Rozwój.
Karolina Nowak Seksualność osób z niepełnosprawnością umysłową oraz spektrum autyzmu kontekst etyczny i prawny.
Jędrzej Opozda
i Klaudia Pokładowska
Pomorska Farma Życia- rozwiązanie na sytuacje dorosłych osób z autyzmem

Adresaci:

  • Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
  • Psycholodzy, pedagodzy, terapeuci
  • Pracownicy administracji publicznej w zakresie oświaty
  • Rodzice
  • Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
  • Osoby zainteresowane tematyka zaburzeń ze spektrum autyzmu

 

Informacje o prelegentach:

Karolina Nowak

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, psychopedagog, resocjalizator, certyfikowany seksuolog, biegły sądowy w zakresie zachowań agresywnych i przemocy dzieci, młodzieży, dorosłych, kurator, terapeuta poznawczo-behawioralny, oligofrenopedagog. Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji. Certyfikowany doradca w problemach partnerskich.

Doświadczenie zawodowe pogłębiała odbywając praktyki i staże specjalistyczne/terapeutyczne min w: Klinice Psychiatrii Im. Dr Jurasza
w Bydgoszczy (oddział leczenia uzależnień od alkoholu, oddział rehabilitacji psychiatrycznej dzieci i młodzieży), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Komisariatach Policji, Placówkach Oświatowych. Prowadzi warsztaty, szkolenia, seminaria, konwersatoria w Placówkach Doskonalenia Nauczycieli, Uczelniach Wyższych m.in. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Wyższej Szkole Gospodarki, Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. Współpracuje z terapeutami
z Niemiec i Holandii. Prowadzi badania nad zachowaniami o charakterze seksualnym dzieci i młodzieży. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych psychologicznych, pedagogicznych oraz seksuologicznych konferencjach naukowych, szkoleniach oraz warsztatach doskonalących proces terapeutyczny. Autorka publikacji z zakresu pedagogiki i seksuologii. W 2010 roku za swoją działalność profilaktyczną otrzymała Tytuł Profilaktyka Roku. Na co dzień praktykuje jako specjalista w zaprzyjaźnionych instytucjach na terenie Bydgoszczy i okolicach. Obecnie pogłębia specjalizację w zakresie seksuologii osób z niepełnosprawnością oraz doktoryzuje się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2013 roku prowadzi Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny w zakresie seksuologii dzieci i młodzieży a od 2015 roku jest Kierownikiem Pracowni Edukacji, Terapii i Seksuologii Społecznej w Bydgoszczy.

Adrian Borowik

jest pedagogiem, trenerem, terapeutą, który od lat popularyzuje zarówno wśród rodziców, jak i terapeutów osób z autyzmem, podejście do terapii wypływające z głębokiej refleksji, akceptacji i wyrozumiałości dla drugiego człowieka.

Przeszedł szereg kursów organizowanych w USA przez Autism Treatment Center of America® oraz the Option Institute®, na których uczył się o Programie Son-Rise®, co w dużej mierze wyznaczyło główny kurs jego podejścia do osób
z autyzmem i do ich terapii.

Od paru lat prowadzi warsztaty przybliżające tematykę terapii autyzmu pełnej radości, frajdy i dobrej zabawy, pod szyldem Przylądka Dobrej Nadziei (http://przyladekdobrejnadziei.pl). Współfundator oraz Członek Zarządu Fundacji Być Bliżej Siebie (http://bycblizejsiebie.pl), której głównym celem jest przybliżanie wiadomości o Programie Son-Rise w naszym kraju.

Jędrzej Opozda

Absolwent pedagogiki specjalnej o specjalności logopedyczno-glottodydaktycznej na Uniwersytecie Szczecińskim. Swoją pracę dyplomową poświęcił jakości wymowy osób z zespołem Downa. W krakowskim Lart Studio zdobył uprawnienia instruktora teatralnego. Obecnie student V roku logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę zawodową rozpoczynał w Zespole Szkół Specjalnych nr 12 w Szczecinie. Obecnie jest zatrudniony przez fundację “Pomóż mi żyć” na stanowisku terapeuty na Pomorskiej Farmie Życia
w Dzierżążnie.

Klaudia Pokładowska

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Ukończyła ścieżkę specjalizacyjną z zakresu psychologii klinicznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy na Farmie Życia w Więckowicach koło Krakowa oraz w Krajowym Towarzystwie Autyzmu.

Obecnie koordynuje  prace w Pomorskiej Farmie Życia dla dorosłych osób z autyzmem w Dzierżążnie.

ZAPISZ SIĘ: kliknij tutaj

INFORMACJE: dr Małgorzata Burzyńska, tel. 600-212-271

 

 

Aktualności, Szkolenia