Edukacja – program

8lipca 2017
by Coach

Program kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pedagogika specjalna
Dydaktyka specjalna
Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
Metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
Zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne (przyczyny, specyfika rozwojowa)
Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną
Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna
Wczesne wspomaganie rozwoju
Wybrane metody pracy z uczniem ze SPE
Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego
Komunikacja wspomagająca i alternatywna
Konstruowanie Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET)
Praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Diagnoza i ocena funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Metody terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń
Elementy metody Integracji Sensorycznej w pracy z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
Praca z dorosłą osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
Analiza i terapia zachowań trudnych
Praktyka zawodowa
Seminarium dyplomowe.

Bez kategorii