Coaching opis

Coaching w biznesie- opis kierunku

Coaching jest procesem dzięki któremu ludzie , zespoły i organizacje są w stanie osiągnąć maksymalne rezultaty poprzez świadomy rozwój swojego potencjału. W biznesie oznacza to dynamiczny rozwój zasobów ludzkich i wzrost efektywności. W sporcie – osiągnięcie pożądanych wyników i zwycięstwo. W życiu codziennym – przejęcie kontroli nad swoimi nawykami i możliwość realizacji wymarzonych celów. Dlatego też profesjonalny coach staje się jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów we współczesnym, zorientowanym na sukces świecie.

Cel studiów:
główny cel studiów to przygotowanie absolwentów do prowadzenia profesjonalnego, skutecznego coachingu w biznesie, sporcie i w innych kontekstach takich jak rozwój kariery czy osiąganie celów prozdrowotnych poprzez wykształcenie kompetencji niezbędnych w efektywnym uczeniu i rozwijaniu innych.

Korzyści dla studentów:
– wzmocnienie efektywności osobistej lub zespołu,

– wzrost skuteczności w realizacji celów biznesowych,

– rozwinięcie umiejętności zadawania pytań i aktywnego słuchania,

– praktyczne poznanie typologii osobowości klienta,

– poznanie narzędzi coachingowych,

– zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości,

– pokonywanie ograniczeń,

– zdobycie doświadczenia w roli coacha i klienta coachingowego,

– wzrost satysfakcji i zadowolenia z życia,

– poznanie modelu wdrożenia i funkcjonowania coachingu w organizacji.

Adresaci:

  • Menedżerowie zarówno średniego jak i wyższego szczebla
  • Menedżerowie sprzedaży, których jednym z zadań jest rozwijanie swoich pracowników
  • Menedżerowie prowadzący coaching w terenie oraz ci, którzy chcą nauczyć się jak rozwijać swoich pracowników i poprawiać ich wyniki.
  • Przedsiębiorcy i właściciele małych firm
  • Wszyscy, którzy lubią pracować z ludźmi i chcieliby w przyszłości wykonywać zawód coacha
  • Trenerzy i konsultanci przygotowujący i prowadzący szkolenia
  • Trenerzy sportowi, selekcjonerzy i osoby specjalizujące się w coachingu sportowym
  • Osoby, które zawodowo zajmują się pomaganiem innym i chcieliby rozszerzyć zakres swoich działań

Program studiów:

Wprowadzenie do coachingu

Podstawy komunikacji interpersonalnej

Warsztat coacha: narzędzia coachingowe, organizacja procesu coachingowego, rozmowa coachingowa, oprogramowanie klienta

Ćwiczenie umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizja własnej pracy w roli coacha

Moduły do wyboru (jeden moduł jest obowiązkowy. Kolejne moduły są dodatkowo płatne):

Moduł I: rozwój osobisty:

– trening asertywności

– trening antystresowy

– racjonalna terapia zachowań

Moduł II: rozwój umiejętności liderskich

– trening myślenia strategicznego

– trening rozwiazywania sytuacji trudnych w organizacji

– wykorzystanie coachingu jako narzędzia kierowania organizacją

Moduł III: rozwój umiejętności trenerskich:

– analiza potrzeb szkoleniowych

– przygotowanie szkolenia i praca z grupą z wykorzystaniem coachingu

Moduł  IV: współpraca w grupie:

– trening kreatywności

– podnoszenie efektywności działania organizacji

– budowanie pozytywnych relacji w grupie

Warsztat menadżera: menadżer jako coach

Coaching kariery

liczba godzin i czas trwania:

240 godzin/dwa semestry