Badanie potencjału kadr:

  • umiejętności zarządzania czasem
  • pełnienia ról w zespole
  • asertywności
  • stylu kierowania/ zarządzania
  • wartości, które determinują pracę menedżera
  • orientacji procesowej/ biznesowej
  • poziomu gotowości do zmian
  • poziomu wypalenia zawodowego
  • radzenia sobie ze stresem
  • innych, zgodnie z analizą potrzeb klienta.

Cena badania wraz z  interpretacją  jest ustalana indywidualnie na podstawie diagnozy potrzeb.